Personální složení

 

PŘEDNOSTA
Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.
Tel:
 585 63 2319 
E-mail: 
oregon@tunw.upol.cz
Student-id
ZÁSTUPCE PŘEDNOSTY
Prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D. 
Tel:
 585 63 2303 
E-mail: 
jan.vacek@upol.cz
Student-id
SEKRETARIÁT
Bc. Iva Tezzelová Bc. Iva Tezzelová
Tel:
 585 63 2302 
E-mail: 
medchem@tunw.upol.cz
REDAKCE BIOMEDICAL PAPERS
Jana Nováková Jana Nováková
Tel:
 585 63 2317 
E-mail:
 jana.novakova@upol.czbiomed.papers@upol.cz
DOCENTI A PROFESOŘI
Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.  Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc. 
Tel:
 585 63 2312 
E-mail: 
jitka.ulrichova@upol.cz
Student-id
Doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.
Doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc. 
Tel:
 528 63 2321
E-mail: eva.anzenbacherova@upol.cz
Student-id
Doc. Mgr. Jana Franková, Ph.D. 
Tel:
 585 63 2314
E-mail: jana.frankova@upol.cz
Doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D. Doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.
Tel:
 585 63 2314
E-mail: 
alf.svoboda@seznam.cz
Student-id
Doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.
Tel:
 585 63 2316 
E-mail:
j.psotova@email.cz
Student-id
Mgr. Jiří Vrba, Ph.D. Doc. Mgr. Jiří Vrba, Ph.D.
Tel:
 585 63 2310
E-mail:
 j.vrba@upol.cz
Student-id
ODBORNÍ ASISTENTI
Mgr. Martina Bancířová, Dr.
Tel:
 585 63 2304 
E-mail:
 martina.bancirova@upol.cz
Mgr. Zdeněk Dostál Mgr. Zdeněk Dostál, Ph.D.
Tel:
 585 63 2324
E-mail:
 zjedna@post.cz
Student-id
Mgr. Vlastimil Dorčák, Ph.D.
Tel:
 585 63 2308
E-mail:
 vlastimil.dorcak@upol.cz
Student-id
Ing. Eva Gabrielová, Ph.D. Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.
(mateřská dovolená)

 

Student-id
Ing. Adéla Galandáková, Ph.D. Ing. Adéla Galandáková, Ph.D.
Tel: 585 63 2325
E-mail: 
alfa.baba@seznam.cz
Mgr. Lenka Jourová Mgr. Lenka Jourová, Ph.D.
Tel:
 585 63 2346
E-mail:
 LenkaJourova@seznam.cz
Student-id
Mgr. Pavel Kosina, Ph.D. Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.
Tel:
 585 63 2306
E-mail: pavel.kosina@upol.cz
Student-id
PharmDr. Kateřina Lněničková, Ph.D.
(mateřská dovolená)
Student-id
Ing. Renáta Novotná, Ph.D.
(mateřská dovolená)

Ing. Hana Přichystalová, Ph.D.
Tel:
 585 63 2324
E-mail:
 hana.prichystalova@upol.cz
Student-id
Mgr. Alena Ryšavá Mgr. Alena Ryšavá, Ph.D.
Tel:
 585 63 2304
E-mail:
 rysava.alena@hotmail.com
Student-id
Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D. Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D.
Tel:
 585 63 2316 
E-mail:
 martina.zatloukalova@seznam.cz
Student-id
TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI
Alžběta Bečicová
Tel:
 585 63 2324
E-mail:
Mgr. Barbara Maková
Tel:
 585 63 2316
E-mail:
 nardelli.b@seznam.cz
Naděžda Peňáková Naděžda Peňáková
Tel:
 585 63 2307 
E-mail: 
penakova@centrum.cz
Sylva Snášelová Sylva Snášelová
Tel: 585 63 2304 
E-mail: 
s.snaselova@seznam.cz
Zita Školařová, DiS. Zita Školařová, DiS.
Tel: 585 63 2308
E-mail: atiza@seznam.cz
Mgr. Kristýna Tkáčová
Tel:
585 63 2308
Email: kristyna.tkacova01@upol.cz
Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D.
Tel: 585 63 2324
E-mail:
 veronika.zapletalova@upol.cz
Student-id
Ph.D. STUDENTI
Mgr. Denisa Gerhardová Mgr. Denisa Škařupová (Gerhardová)
(mateřská dovolená)
Student-id
Mgr. Veronika Frýbortová
Tel:
 585 63 2346
E-mail:
 frybortova.ver@gmail.com
Mgr. Štefan Šatka
Tel:
 585 63 2324
E-mail:
 stefansatka9@gmail.com
Mgr. Jiří Hanyk
Tel: 
585 63 2305
E-mail: 
j.hanyk97@seznam.cz
Mgr. Veronika Batková
Tel: 585 63 2305
E-mail:
vbatkova@gmail.com
Mgr. Jan Dehner
Tel:
 585 63 2308
E-mail:
 jan.dehner@upol.cz
EXTERNÍ VYUČUJÍCÍ
Prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. 
Laboratoř biotransformací 

Mikrobiologický ústav AV ČR
Student-id