LABORATOŘ BUNĚČNÝCH KULTUR LÉKAŘSKÉ FAKULTY

  

Laboratoř buněčných kultur LF

Hněvotínská 3,
775 15 Olomouc,
Česká republika
Tel: +420-585 632 312
Fax: +420-585 632 302
e-mail: jitka.ulrichova@upol.cz

Laboratoř buněčných kultur Lékařské fakulty (LBK LF) je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s,  podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. V současnosti provádí LBK LF následující akreditované zkoušky:

 

Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky – Zkoušky cytotoxicity in vitro

  • Test přímého kontaktu
  • Test extraktu
  • Test rozpustných vzorků

 

Akreditované zkoušky jsou prováděny na liniích myších fibroblastů NIH 3T3 a Balb/c 3T3.

  • Zkoušky vychází z ČSN EN ISO 10993 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků
  • Zkoušky na cytotoxicitu in vitro, část 5 a část 12 a ČSN EN ISO 7405 Stomatologie
  • Hodnocení biologické snášenlivosti zdravotnických prostředků používaných ve stomatologii.

 

 

 

Další zkoušky na přání zákazníka lze realizovat jako neakreditované po dohodě s LBK LF ve spolupráci s Ústavem lékařské chemie a biochemie LF UP Olomouc s využitím primárních buněčných kultur, buněčných linií a subcelulárních frakcí.

Příklady používaných buněčných systémů:
Potkaní hepatocyty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské hepatocyty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Potkaní neonatální kardiomyocyty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské endoteliální buňky umbilikální vény – HUVEC Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské keratinocyty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské gingivální fibroblasty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské osteoblasty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Buněčné rakovinné linie
– Hep G2, SaOS, HL-60, …
Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Personální obsazení laboratoře:

Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.
Vedoucí LBK LF

Ing. Adéla Galandáková, Ph.D.
Technický vedoucí LBK LF

Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.
Manažer kvality LBK LF

Sylva Snášelová
Technicko-organizační pracovník