Aktuálně řešená Ph.D. témata

2018

.

Prezenční studiumMgr.

Mgr. Zdeněk Dostál: Modulace exprese mikroRNA flavonoidy (od 2013)

Ing. Jana Juráňová: Mechanismus hojení ran (od 2013)

Mgr. Lenka Roubalová: Molekulární mechanismy protektivního působení přírodních látek (od 2013)

Mgr. Alena Ryšavá: Studium fototoxických a fotoprotektivních účinků přírdoních látek (od 2015)

Mgr. Jiří Prokop: Vliv mikrobiomu na vstřebávání a metabolismus cizorodých látek (od 2015)

Mgr. David Novák: Chemická modifikace proteinů ve vztahu k jejich struktuře a funkci (od 2015)

Mgr. Nina Zemanová: Studium metabolických přeměn přírodních látek (od 2016)

Ing. Renáta Sklenářová: Studium procesu hojení ran in vitro (od 2017)

.

Dálkové studium

Mgr. Soňa Kollinerová: Úloha mikroRNA miR-29 v patologické změně savčí buňky (od 2011)

Mgr. Nikol Ambrožová: Studium fyzikálního poškození kožních buněk (od 2012)

Mgr. Daniel Karas: Studium vlivu přírodních látek na angiogenezi in vitro (od 2012)