Bakalářské práce

Bakalářské práce

 

V případě zájmu o řešení bakalářské či diplomové práce na Ústavu lékařské chemie a biochemie kontaktujte prosím jednotlivé školitele.

 

  • Aktuálně řešená témata

Vliv přírodních látek obsažených v léčivých čajích na jaterní cytochromy P450

řešitelka: Martina Mýlková

školitelka: doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, Ph.D. (eva.anzenbacherova@upol.cz)

 

Vliv přírodních polyfenolických látek na jaterní biotransformační enzymy

řešitelka: Tereza Moučková

Školitelka: doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, Ph.D. (eva.anzenbacherova@upol.cz)

 

  • Nabízená témata

Kardioprotektivní účinky polyfenolů

školitel Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph. D. (oregon@tunw.upol.cz)

 

Biologická aktivita miRNA

školitel Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (oregon@tunw.upol.cz)