Biochemie (český program)

Biochemie

  1. ročník letní semestr
  2. ročník zimní semestr

 

Garant:

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

 

Garant pro praktická cvičení:

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

.

Vyučující – odborní asistenti:

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

doc. RNDr. Daniela Walterová, CSc.

doc. MUDr. Josef Bartek, CSc.

doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.

Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.

Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D.

Mgr. Zdeněk Dostál, Ph.D.

 

Vyučujcí – PhD studenti:

Mgr. Alena Ryšavá

Mgr. David Novák

Mgr. Nina Zemanová

Ing. Renáta Sklenářová

.

Podklady k přednáškám a další výukové materiály jsou dostupné na stránkách v Moodlu.