Biochemie

Biochemie

  1. ročník letní semestr
  2. ročník zimní semestr

 

Garant:

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

 

Garant pro praktická cvičení:

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

.

Vyučující – odborní asistenti:

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

doc. RNDr. Daniela Walterová, CSc.

RNDr. Svatava Dvořáčková, CSc.

doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.

Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.

MUDr. Norbert Cibiček, Ph.D.

Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.

doc. MUDr. Josef Bartek, CSc.

Mgr. Veronika Tomšíčková, Ph.D.

.

Vyučujcí – PhD studenti:

Mgr. Alena Ryšavá

Ing. Jana Juráňová

.

Podklady k přednáškám a další výukové materiály jsou dostupné na stránkách v Courseware.