Biochemie (český program)

Biochemie

  1. ročník letní semestr
  2. ročník zimní semestr

 

Garant:

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

 

Garant pro praktická cvičení:

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

.

Vyučující – odborní asistenti:

prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

doc. RNDr. Jitka Vostálová, Ph.D.

doc. RNDr. Daniela Walterová, CSc.

RNDr. Svatava Dvořáčková, CSc.

doc. MUDr. Josef Bartek, CSc.

doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D.

Mgr. Pavel Kosina, Ph.D.

Ing. Eva Gabrielová, Ph.D.

Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D.

.

Vyučujcí – PhD studenti:

Mgr. Alena Ryšavá

Mgr. Zdeněk Dostál

Mgr. David Novák

.

Podklady k přednáškám a další výukové materiály jsou dostupné na stránkách v Courseware.