Řešené granty

.

PROJEKTY ÚLCHB ke dni 2. 2. 2018

.

  • Grantová agentura České republiky (GAČR)

16-16667S – Objasnění mechanismu kardioprotektivních účinků polyfenolů

Doba řešení: 2016 – 2018

Hlavní řešitel:  prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D.

.

303/12/G163 – Centrum interakcí potravních doplňků s léčivy a nutrigenetiky

Doba řešení: 2012 – 2018

Hlavní řešitelka: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.

.

  • Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (European Cooperation in Science and Technology)

COST Action CA15135 MuTaLig

Doba řešení: 2016 – 2019

Hlavní řešitel: doc. Ing. Jan Vacek, Ph.D. (J.V. as MC member)

.

  • .Grantový projekt MZe a NAZV – Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“

QJ1510206 – Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat

Doba řešení: 2015 – 2018

Odpovědný řešitel: Ing. Petr Martínek, CSc., Agrotest fyto, s.r.o.

Řešitelka: doc. RNDr. Anzenbacherová, CSc.

.

  • Ministerstvo zdravotnictví České republiky (MZ ČR)

IGA 15-2776A – Antibakteriální úprava povrchu ortopedických implantátů na bázi nanotrubic a nanostříbra

Doba řešení: 2015 – 2018

Hlavní řešitel: prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.