Řešené granty

.

PROJEKTY ÚLCHB 2020

.

  • Grantový projekt GA ČR 19-08294S: „Mikrobiota trávicího traktu a zánět střev hostitele.

Mechanismus bakteriálního a butyrátového účinku při zmírnění následků dysbiózy“

 

Řešitel: Doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, CSc.

 

  • Grantový projekt GA ČR: „Nové elektrochemické přístupy pro studium modifikovaných mastných kyselin a jejich biomolekulárních interakcí.”

 

Řešitel: Mgr. Martina Zatloukalová, Ph.D.

.