Odešel Vilím Šimánek

Odešel Vilím Šimánek

S hlubokou lítostí oznamujeme, že dne 11. 2. 2023 navždy odešel respektovaný odborník na komplexní výzkum přírodních látek a emeritní přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého, pan profesor MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.

Vilím Šimánek byl mezinárodně uznávaným odborníkem na komplexní výzkum přírodních látek. Od roku 1964 působil v Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, který jako přednosta vedl v letech 1987–2007. Jeho výzkumná práce byla orientována na izolaci, řešení struktur a biologickou aktivitu isochinolinových a tropolonových alkaloidů. V posledních letech se zaměřil na studium biologické aktivity mikronutrientů (nutraceutik) rostlin, které jsou dnes aktivními složkami některých doplňků stravy. K úspěšné komercionalizaci dovedl výzkum obsahových látek ostropestřce mariánského.

Je autorem a spoluautorem 255 odborných prací, 7 českých patentů a 12 průmyslových vzorů.

Vilím Šimánek byl členem několika domácích a zahraničních odborných společností. Po dvě volební období (v letech 1998–2006) byl předsedou České společnosti chemické a členem výkonného výboru Federation of European Chemical Societies / European Communities Chemistry Council (FECS/ECCC, nyní European Association for Chemical and Molecular Sciences, EuCheMS).

V roce 2021 obdržel Hanušovu medaili, nejvyšší ocenění České společnosti chemické za výsledky vědecké práce v chemických oborech.

Zlatou medaili „Za zásluhy o rozvoj UP“ převzal z rukou děkana LF UP v loňském roce, a to za vedení odborného časopisu LF UP Biomedical Papers.

Rozloučení s panem profesorem proběhne v úzkém rodinném kruhu.

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UP