Profil ústavu

Vědecký a výzkumný profil Ústavu lékařské chemie a biochemie

 

Na Ústavu lékařské chemie a biochemie (ÚLCHB) je dlouholetou tradicí studium chemických a biologických vlastností přírodních látek. Ostropestřec mariánský (Silybum marianum) je zdrojem silymarinu, který je používán jako hepatoprotektivum. Studium účinků obsahových látek extraktů z černohlávku obecného (Prunella vulgaris), jakonu (Smallanthus sonchifolius) a maky (Lepidium meyenii), bobulí brusnice klikvy velkoplodé (Vaccinium macrocarpon), brusnice borůvky (V. myrtillus) a zimolezu kamčatského (Lonicera caerulea) má praktické výstupy ve formě doplňků stravy; úspěšná je aplikace sanguinarinu a chelerythrinu (kvartérní benzo[c]fenanthridinové alkaloidy) v prostředcích ústní hygieny a krmných aditivech.

Příklady používaných buněčných systémů:
Potkaní hepatocyty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské hepatocyty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Potkaní neonatální kardiomyocyty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské endoteliální buňky umbilikální vény – HUVEC Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské keratinocyty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské gingivální fibroblasty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Lidské osteoblasty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty
Buněčné rakovinné linie – HepG2, SaOS, HL-60, T-Rex Hela, …
Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty Laboratoř buněčných kultur lékařské fakulty

 

Základní směry výzkumu
 • Fytochemie
  • Extrakce, frakcionace, standardizace rostlinných extraktů a frakcí
  • Biologická aktivita (in vitro a in vivo)

 

 • Oxidační stres in vitro
  • Zhášení radikálů (DPPH, superoxid enzymaticky i neenzymaticky, peroxyl)
  • Chelatační účinky, elektrochemické chování přírodních látek
  • Peroxidace lipidů a její inhibice (subcelulární frakce, lipoproteiny)

 

 • Toxikologie in vitro
  • Cytotoxické účinky látek na buněčné kultury (viz Laboratoř buněčných kultur LF)
  • Cytoprotektivní účinek látek na buňky v oxidačním stresu, na buňky poškozené UV zářením (fotoprotektivita)

 

 • Metabolismus cizorodých látek, interakce
  • Aktivita cytochromů P450 (CYP)
  • Mezidruhové srovnávání
  • Izolované enzymy, rekonstituované systémy

 

 • Ovlivnění regulace signálních drah v normálních a nádorových buňkách
  • Signální dráhy glukokortikoidního a aryluhlovodíkového receptoru
  • Ovlivnění signálních drah apoptózy
  • Signální dráhy zánětlivého procesu a karcinogeneze (NF-κB, COX-2, MAPK aj.)
  • Ovlivnění signálních drah angiogeneze

 

 • Regulace exprese mitochondriálních proteinů
  • Odpřahující protein UcP2, CIDEa (DFFa podobný faktor indukující buněčnou smrt) – obezita, diabetes mellitus
  • MiRNA, siRNA – možnosti regulace genové exprese mitochondriálních proteinů kódovaných jadernou DNA

 

 • Toxikologické studie in vivo
  • Testování bezpečnosti přírodních látek a doplňků stravy na experimentálních zvířatech (potkan)
  • Sledování účinku látek na parametry klinické biochemie a hematologie, parametry oxidačního stresu, poškození DNA (genotoxicita)
  • Stanovení látek a jejich metabolitů v tělních tekutinách a tkáních

 

 • Spolupráce na klinických studiích
  • Testování bezpečnosti přírodních látek a doplňků stravy (sledování potenciálního vlivu na parametry klinické biochemie a hematologie, parametry oxidačního stresu)
  • Stanovení obsahových látek a jejich metabolitů v tělních tekutinách
  • Testování přípravků ústní hygieny

 

Detailní výčet používaných metodik naleznete v anglické verzi zde.