Exam results/Výsledky zkoušky 2.2.2021

Attached is the table of results of exam in Medical chemistry that took place on 2.2.2021. Please read carefully the text above the table. In case you wish to se your exam paper you can come during the time period announced for index signing.

Níže je přiložena tabulka s výsledky zkoušky z předmětu Lékařská chemie pro Všeobecné lékařství, která se konala dne 2.2.2021. Prosím čtěte pozorně text uvedený nad tabulkou. V případě, že si přejete shlédnout svou zkoušku, můžete přijít v době určené pro zápis výsledků do indexu.

Vysledky_2-2-2021