Exam results/Výsledky zkoušky Lékařská chemie 26.1.2021

Attached is the table of results in Medical chemistry that took place on 26.1.2021. Please read carefully the text above the table of results. In case you would like to see your exam paper you can come during the time period announced for index signing.

V přiložené tabulce jsou uvedeny výsledky písemné zkoušky z předmětu Lékařská chemie pro Všeobecné lékařství konané dne 26.1.2021. Prosím čtěte pozorně text uvedený nad tabulkou. V případě, že chcete vidět svou písemnou zkoušku, dostavte se v době určené pro zápis výsledků do indexu.

Vysledky_26-1-2021