Exam results/Výsledky zkoušky 30. 1. 2020

Here the results of the exam in Medical Chemistry that took place on January 28th, 2020. Please read carefully the text above the results table.

Zde jsou výsledky zkoušky z předmětu Lékařská chemie konané dne 28.1.2020. Prosím čtěte pozorně celý text uvedený nad tabulkou.

Vysledky_30-1-2020