Exam results/Výsledky zkoušky 28.1.2020

Here the results of the exam in Medical Chemistry that took place on January 28th, 2020. Please read carefully the text above the results table.

Zde jsou výsledky zkoušky z předmětu Lékařská chemie konané dne 28.1.2020. Prosím čtěte pozorně tely text uvedený nad tabulkou.

Vysledky_28-1-2020