Exam results/Výsledky zkoušky 16.1.2020

Here is the table of results for final exam in Medical Chemistry for General Medicine that took place on Jan 16th,2020. Please read carefully the text above the table of results.

Zde je tabulka výsledků zkoušky z předmětu Lékařská chemie pro Všeobecné lékařství, která se konala dne 16.1.2020. Prosím čtěte pozorně text, který je nad tabulkou.

Výsledky_16-1-2020