Exam results/Výsledky zkoušky 6.2.2018

Zkoušky s výsledkem F znamenají, že student nevyhověl, výsledek se do indexu nezapisuje. Ostatní studenti v průběhu semestru doručí svůj index na sekretariát ústavu lékařské chemie a podepsaný si jej vyzvednou tamtéž nejdříve následující pracovní den. Testy budou k nahlédnutí v době konzultačních hodin vyučujících, pouze po předchozí domluvě tak, že student zašle e-mail s datem konání zkoušky a číslem zkoušky vybranému vyučujícímu (prof. Modrianský nebo dr. Franková), aby mohl být test předem vyjmut z archivu.

Exams marked F denote that the student failed. Students, who passed, will leave their student book (index) with the departmental secretary and will pick it up signed not earlier than the next working day. To see your exam paper please notify in advance either dr. Modrianský or dr. Franková by sending an e-mail indicating the exam date and the identification number, allowing retrieval of the paper from the archive. The exam paper will be presented to you during the regular consultation hours of the teacher who received your notification e-mail.

Vysledky_6-2-2018