Diplomové práce

Diplomové práce

V případě zájmu o řešení bakalářské či diplomové práce na Ústavu lékařské chemie a biochemie kontaktujte prosím jednotlivé školitele.

 

Diplomové práce

  • Aktuálně řešená témata

Vliv účinných látek obsažených v doplňcích stravy na jaterní cytochromy P450

řešitelka: Bc. Adéla Vlčková

školitelka: doc. RNDr. Eva Anzenbacherová, Ph.D. (eva.anzenbacherova@upol.cz)

 

Ovlivnění procesů v kůži přírodními látkami

2015 – 2017

řešitelka: Eva Tinková, Bioorganická chemie

školitelka: Doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D. (jitka.vostalova@upol.cz)

 

Vliv UVA záření na stárnutí kožních buněk

2016 – 2018

řešitelka: Veronika Horáčková

školitelka: Doc. Ing. Alena Rajnochová Svobodová, Ph.D. (alf.svoboda@seznam.cz)

 

Využití kožních explantátů v dermatologických studiích

2016 – 2018

řešitelka: Martin Cukr, Experimentální biologie

školitelka: Doc. Mgr. Jitka Vostálová, Ph.D.

 

  • Nabízená témata

Kardioprotektivní účinky polyfenolů

školitel Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph. D. (oregon@tunw.upol.cz)

 

Biologická aktivita miRNA

školitel Prof. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (oregon@tunw.upol.cz)