Vyhlášení soutěže o cenu děkana za rok 2016

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O CENU DĚKANA LF UP

 

Vážení členové akademické obce,

s odvoláním na Statut Ceny děkana LF UP č. LF-B3-2/2016-PN (viz webové stránky LF UP/věda a výzkum/ceny děkana) vyhlašuji soutěž o

 

Cenu děkana LF UP za významnou publikační činnost za rok 2016,

 

Cenu děkana LF UP za nejlepší studentskou vědeckou práci za rok 2016 a

 

Cenu děkana za vědeckou publikaci zveřejněnou v letech 2007 – 2016

s významným počtem citací.

 

Podmínky soutěže jsou uvedeny v článcích 3, 4 a 5 Statutu Ceny děkana LF UP.

 

Vyplněné přihlášky (viz webové stránky LF UP/věda a výzkum/ceny děkana) spolu s kopií práce, event. patentu, jsou přijímány na referátu vědy a výzkumu LF UP (Petra Slouková, MSc) do 3. 3. 2017.

 

Vyhlaseni_Ceny_dekana_LF_UP_za_rok_2017